Dato for udgivelse
23 Jun 2017 13:33
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-0178637
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Navneændring på én virksomhed vedrørende importen af visse koldvalsede flade produkter af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation.


Kommissionen har ved meddelelse (2017/C 196/07) offentliggjort i EU-tidende C 196 af 20. juni 2017 ændret navnet på én virksomhed vedrørende importen af visse koldvalsede flade produkter af stål (toldtariffens pos. ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 og 7226 92 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Den Russiske Føderation (RU).

For så vidt angår navneændring på én virksomhed henvises til teksten i (2017/C 196/07).