Dato for udgivelse
23 Jun 2017 12:44
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/776 vedrørende importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har i EU-tidende L 160 af 22. juni 2017 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/776 af 18. maj 2015 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EU) nr. 502/2013 overfor importen af cykler (toldtariffens pos. 8712 00 30 20 og 8712 00 70 92) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Cambodja (KH), Pakistan (PK) og Filippinerne PH), uanset om varen er angivet med oprindelse Cambodja, Pakistan og Filippinerne.

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 160 af 22. juni 2017.