Dato for udgivelse
29 Jun 2017 11:33
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1911179
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse armeringsstænger af stål med oprindelse i Republikken Hviderusland.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1019 offentliggjort i EU-tidende L 155 af 17. juni 2017 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse armeringsstænger af stål (toldtariffens pos. ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 og ex 7214 99 95) med oprindelse i Republikken Hviderusland (BY).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i (EU) 2017/1019.

Forordningen trådte i kraft den 18. juni 2017.