Dato for udgivelse
20 Jun 2017 09:30
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse    Tarifmæssig
told
01.08.2012
7307 93 11 30      Andre fittings med gevind 3,7%
7307 93 19 30 Andre fittings med gevind 3,7%
7307 99 80 30 Andre fittings med gevind 3,7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2017) som forventes udsendt ultimo august 2017.