Dato for udgivelse
15 Jun 2017 12:56
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1556289
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Berigtigelse til gennemførelsesforordning (EU) 2017/649 af 5. april 2017 vedrørende importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Kina. 


Kommissionen har i EU-tidende L 149 (side 98) af 13. juni 2017 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/649 af 5. april 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål (toldtariffens pos. 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 og 7226 91 99) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

I forordning (EU) 2017/649 side 95, artikel 2 er der brugt en forkert forordning vedr. sikkerhed i form af den midlertidige antidumpingtold. Den rigtige forordning er (EU) 2016/1778.

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 149 af 13. juni 2017.