Dato for udgivelse
09 Jun 2017 10:53
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
17-1008030
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tariferingsforordning for pos. 2103 og nye forklarende bemærkning til KN


Kommissionen har den 2. juni 2017 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2017/960 om tarifering af vaniljeekstrakt i den kombinerede nomenklatur under KN-kode 2103 90 99.

Forordningen er offentliggjort EU-Tidende L145 af 8. juni 2017 og træder i kraft 28. juni 2017.

 

Kommissionen har vedtaget to tilføjelser og en ændring til de Forklarende Bemærkninger til KN:

  • Vedr. KN kode 0408 99 80 om pasteuriserede, flydende hele fugleæg
  • Vedr. KN kode 3504 00 90 om plantebaserede proteinprodukter
  • Vedr. pos. 2309 om tilberedning, af den art der anvendes som dyrefoder. Blandt ændringer er, at minimumsgrænsen for hvornår produkter betragtes for at være "med indhold af stivelse" ændres fra 0,5 vægtprocent til 5 vægtprocent, og at der indføres en minimumsgrænsen for hvornår produkter betragtes for at være med indhold af stivelse og nedbrydningsprodukter heraf på 5 vægtprocent.

Teksterne er offentliggjort i henholdsvis EU-Tidende C 180 af 8. juni 2017.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder for forordningen og 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

 

 

Venlig hilsen

Tariferingscentret