Dato for udgivelse
07 Jun 2017 21:19
Til
Virksomheder beskæftiget med Import og deres systemleverandører
Sagsnummer
17-0975876
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der er desværre konstateret fejl i forbindelse med aftenens udlægning, som betyder, at det har været nødvendigt at rulle udlægningen tilbage.


Det er tidligere varslet, at der blev ændret i valideringen af angivelser til oplæggelse på toldoplag i forbindelse med en udlægning dags dato.

I forbindelse med udlægningen er det desværre konstateret, at en stor del af angivelserne fejler og det er derfor besluttet at rulle udlægningen tilbage.

Det betyder, at systemet stadig fungerer som tidligere og, at der således ikke kan angives et bevillingsnummer i forbindelse med oplæggelse på toldoplag.

De virksomheder der har lavet kladder/angivelser på forhånd med et bevillingsnummer indsat skal derfor slette det indsatte bevillingsnummer og sende angivelsen igen, hvorefter den gerne skulle falde korrekt på plads.

Tidshorisonten for hvornår ændringen kan lægges på systemerne kendes desværre ikke på nuværende tidspunkt, men vil blive varslet på forhånd, som normalt.