Dato for udgivelse
06 Jun 2017 12:51
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/941 offentliggjort i EU-tidende L 142 af 2. juni 2017 tilbagetrukket godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

For så vidt angår tilbagetrækning henvises til teksten i (EU) 2017/941.

Forordningen trådte i kraft den 3. juni 2017.