Dato for udgivelse
06 Jun 2017 12:51

Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/941 offentliggjort i EU-tidende L 142 af 2. juni 2017 tilbagetrukket godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

For så vidt angår tilbagetrækning henvises til teksten i (EU) 2017/941.

Forordningen trådte i kraft den 3. juni 2017.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter