Dato for udgivelse
06 Jun 2017 11:16
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0993999
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af wolframcarbid, sammensmeltet wolframcarbid og wolframcarbid blandet med et metallisk pulver med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/942 offentliggjort i EU-tidende L 142 af 2. juni 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af wolframcarbid, sammensmeltet wolframbid og wolframcarbid blandet med et metallisk pulver (toldtariffens pos. 2849 90 30 00 og 3824 30 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/942.

Forordningen trådte i kraft den 3. juni 2017.