Dato for udgivelse
30 May 2017 11:58
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
02.02.2016
1106 30 90 30      Tekst ændret til:
Af Vandmelonfrø (egusi, citrullus spp.)
1207 70 00 10 Tekst ændret til:
Vandmelonfrø (egusi, citrullus spp.)
10.10.2016
1604 14 41 30 ------Hvid tun (Thunnus alalunga) 24%
1604 14 46 91 Udgår og erstattes af:
1604 14 46 --------Bestemt til forarbejdning:
92 ---------Hvid tun (Thunnus alalunga) 24%
94 ---------I andre tilfælde 24%
--------I andre tilfælde:
97 ---------Hvid tun (Thunnus alalunga) 24%
99 ---------I andre tilfælde 24%
1604 14 48 30 -------Hvid tun (Thunnus alalunga) 24%
1604 20 70 95 Udgår og erstattes af:
1604 20 70 -----Konserves:
92 ------Hvid tun (Thunnus alalunga) 24%
94 ------Andre varer 24%
-----Andre varer:
97 ------Hvid tun (Thunnus alalunga) 24%
99 ------Andre varer 24%
20.05.2017
1001 19 00 80 Udgår og erstattes af:
1001 19 00 20

---Hård hvede af middelgod kvalitet

0
30 ---Hård hvede af ringe kvalitet 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2017) som forventes udsendt ultimo juni 2017.