Dato for udgivelse
05 Oct 2017 14:40
Til
Virksomheder beskæftiget med Import og deres systemleverandører
Sagsnummer
17-0975876
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

I forbindelse med oplæggelse på toldoplag skal der fra den 18. oktober 2017 angives bevillingsnummer.


Der vil blive implementeret en ny validering ved oplæggelse på toldoplag i Importsystemet (Prod) ved en udlægning onsdag den 18. oktober 2017 og på TFE (Testsystemet) den 5. oktober 2017.

Ændringerne er beskrevet nedenfor. Efter ændringen er det således vigtigt, at virksomheder, der benytter en anden virksomheds toldoplag, sikrer sig at identifikationsnummer, bevillingsnummer og oplagshavers cvr.nr er til rådighed for fortoldningen.

I forbindelse med oplæggelse på toldoplag (procedurekode 71 XX XXX) skal bevillingsnummeret (journalnummeret) for den bevilling der anvendes, angives i rubrik 44.1 i fortoldningsangivelsen.

Ved oplæggelse på et toldoplag, kan bevilling være udstedt til en af de følgende:

  • Varemodtageren (angivet i rubrik 8)
  • Repræsentanten (angivet i rubrik 14), eller
  • En anden virksomhed

Er bevillingen udstedt til en anden virksomhed end den der er angivet i rubrik 8 eller 14, skal der angives en supplerende oplysningskode i rubrik 44.9:

Som "kode" i rubrik 44.9a skal angives teksten "Oplagshaver" og som "værdi" i rubrik 44.9b skal angives CVR nummeret for den virksomhed der er indehaver af bevillingen.

Hvis der ikke er angivet et bevillingsnummer i rubrik 44.1 vil angivelsen gå i statuskode 09, fejl, med den eksisterende svartekstkode 1063: Bevillingens journal nr. skal angives.

Hvis der er angivet et bevillingsnummer i rubrik 44.1, som ikke er gyldigt i forhold til de angivne virksomheder vil angivelsen gå i statuskode 09, fejl, med den eksisterende svartekstkode 1110: Bevillingens journal nr. er forkert.