Dato for udgivelse
19 May 2017 10:04
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2017
0307 43 99 10     Udgår
24.04.2017
1005 90 00 00 Udgår og erstattes af:
1005 90 00 -I andre tilfælde:
20 --Flintmajs med en specifik vægt på 75,5 kg / hl eller mere, med et indhold af glasagtige kerner med en vægtprocent på 92 eller derover og et flotationstal på højst 26, bestemt til forarbejdning 0
90 --I andre tilfælde 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2017) som forventes udsendt ultimo juni 2017.