Dato for udgivelse
15 May 2017 11:35
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1721884
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern (undtagen af støbejern) eller stål (undtagen af rustfrit stål) med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/804 offentliggjort i EU-tidende L 121 af 12. maj 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern (undtagen af støbejern) eller stål (undtagen af rustfrit stål), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, (toldtariffens pos. 7304 19 90 00, 7304 29 90 90, 7304 39 98 00 og 7304 59 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/804.

Forordningen trådte i kraft den 13. maj 2017.