Dato for udgivelse
08 May 2017 12:15
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 (udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Kina til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien) med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en tunesisk eksporterende producent, om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent.

 


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/777 offentliggjort i EU-tidende L 116 af 5. maj 2017 indledt en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 (udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Kina til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien (ID), Malaysia (MY), Sri Lanka (LK) og Tunesien (TN)) med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en tunesisk eksporterende producent (Look Design System SA (Taric-tillægskode C206))(toldtariffens pos. 8712 00 30 10 og 8712 00 70 91), om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent.

For så vidt angår fornyet undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2017/777.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1, i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EU 2016/1036.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen trådte i kraft den 6. maj 2017.