Dato for udgivelse
04 May 2017 15:52
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Eksportører/videreforsendere af varer, der er registreret i REX systemet, kan udfærdige erstatningsudtalelser om oprindelse til EU, Norge og Schweiz fra den dato, hvor deres registrering er gyldig.


Eksportører/videreforsendere af varer, der er registreret i REX systemet, kan udfærdige erstatningsudtalelser om oprindelse til EU, Norge og Schweiz fra den dato, hvor deres registrering er gyldig. Dette gælder uanset om varerne er ledsaget af et oprindelsescertifikat formular A, der er udfærdiget i det præferenceberettigede land, eller af en fakturaerklæring eller udtalelse om oprindelse, der er udfærdiget af eksportøren. Du kan læse mere om betingelserne i tidligere udsendt nyhedsbrev.

Lande som er præferenceberettiget under GSP ordningen for Norge og Schweiz og EU vil blive registreret i REX systemet. Selvom Kina ikke vil blive registreret i REX systemet er det fortsat et GSP land i Norge indtil der er indgået en frihandelsaftale, derfor kan der indtil der er indgået en frihandelsaftale udfærdiges erstatningsudtalelser om oprindelse, hvis eksportøren/videreforsenderen er registreret i REX systemet.