Dato for udgivelse
04 May 2017 10:02
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1742344
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer letvægtstermopapir med oprindelse i Republikken Korea.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/763 offentliggjort i EU-tidende L 114 af 3. maj 2017 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer letvægtstermopapir (toldtariffens pos. 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 og 4823 90 85 20) med oprindelse i Republikken Korea (KR).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/763.

Forordningen træder i kraft den 4. maj 2017.