Fra 1. oktober 2019 skal du søge digitalt om bindende tariferingsoplysninger (BTO) og ikke via blanket

Danmark er ved at implementere EU’s toldkodeks, som digitaliserer hele toldområdet i EU. Derfor vil alle procedurer for bindende tariferingsoplysninger (BTO) ske digitalt fra 1. oktober 2019 via EU’s virksomhedsportal (engelsk: EU trader portal). Læs mere om at søge BTO digitalt på EU-siden Binding Tariff Information (BTI).

Indtil 1. oktober 2019 skal du søge om bindende tariferingsoplysninger (BTO) ved at benytte blanket 14.021 - Ansøgning om bindende tariferingsoplysninger (BTO). Du kan finde en vejledning til at udfylde ansøgningsblanketten i umiddelbar forlængelse af ansøgningsblanketten.

Du kan søge om bindende tariferingsoplysninger (BTO) for at opnå en bindende afgørelse af en vares tarifering (varens konkrete varekode) i Toldtariffen og dermed sikre kendskabet til fx størrelsen af importtold.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter