Opdateret blanket til BTO ansøgninger den 1. oktober 2017

Fra den 1. oktober 2017 skal der udfyldes en opdateret ansøgningsblanket for bindende tariferingsoplysning (BTO).
Blanketten er opdateret som et led i at EU's database for BTO'er, EBTI3 opdateres.

Opdateringen af EBTI3 databasen medfører et antal nye funktioner og er yderligere et skridt på vejen til at blive tilpasset kommende IT-systemer. En generel vejledning til at udfylde ansøgningsblanketten findes i umiddelbar forlængelse af ansøgningsblanketten.

Du kan søge om bindende tariferingsoplysninger (BTO) for at opnå en bindende afgørelse af en vares tarifering (varens konkrete varekode) i Toldtariffen og dermed sikre kendskabet til fx størrelsen af importtold.

Blanket 14.021 - Ansøgning om bindende tariferingsoplysninger (BTO)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter