AEO står for autoriseret økonomisk operatør (authorised economic operator). En AEO-bevilling giver virksomheder en række fordele i forbindelse med varetransport over landegrænser. AEO giver din virksomhed lettere adgang til toldforenklinger og/eller til lettelser ved kontrol af sikkerhed og sikring.

Vi anbefaler, at du kontakter os i Toldstyrelsen, inden du sender en ansøgning om AEO-bevilling.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter