AEO står for autoriseret økonomisk operatør (authorised economic operator). En AEO-bevilling giver virksomheder en række fordele i forbindelse med varetransport til og fra lande uden for EU. AEO giver din virksomhed lettere adgang til toldforenklinger og/eller til lettelser ved kontrol af sikkerhed og sikring.

Vi anbefaler, at du kontakter os i Toldstyrelsen, inden du sender en ansøgning om AEO-bevilling.

Fra 1. oktober 2019 skal du søge digitalt om AEO-bevilling og ikke via blanket

Danmark er ved at implementere EU’s toldkodeks, som digitaliserer hele toldområdet i EU. Derfor vil processen for ansøgning om AEO-bevilling ske digitalt fra 1. oktober 2019 via EU’s virksomhedsportal (engelsk: EU trader portal).

Indtil 1. oktober 2019 kan du søge om AEO-bevilling på sædvanlig vis ved at benytte blanketten, som du finder her på siden under Sådan får din virksomhed en AEO-bevilling.
Du kan finde en vejledning til at udfylde ansøgningsblanketten i umiddelbar forlængelse af ansøgningsblanketten.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter