Har du 5 minutter til at hjælpe Toldstyrelsen?
Har du ca. 5 minutter til at hjælpe med at skabe et nyhedsbrev fra Toldstyrelsen, så det bliver relevant for dig?
Så svar på spørgeskemaet omkring behovet for nyhedsbreve om told.

Svar på spørgeskemaet

Told for virksomheder

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter