Dato for udgivelse
01 May 2017 09:40
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-080934
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.


Kommissionen har ved delegerede forordning (EU) 2017/750 offentliggjort i EU-tidende L 113 af 29. april 2017 ændret Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår ændringen henvises til forordning (EU) 2017/750.

Forordningen trådte i kraft den 29. april 2017 og anvendes fra 1. maj 2017.