Dato for udgivelse
26 Apr 2017 10:29
Til
Importører mv.
Sagsnummer
15-02555017
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/724 offentliggjort i EU-tidende L 107 af 25. april 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse endeløse filamenter af glasfibervarer (toldtariffens pos. 7019 11 00 00, 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39 og 7019 31 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/724.

Forordningen træder i kraft den 26. april 2017.