Dato for udgivelse
19 Apr 2017 10:30
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-075438
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Meddelelse om adresseændring for virksomhed, som er fritaget for told i forbindelse med gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Europa-Kommissionen har i EU-Tidende C122 af 19. april 2017 meddelt adresseændring for en virksomhed, som er fritaget for told i forbindelse med de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål  afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej.

For så vidt angår adresseændringen henvises til teksten i (2017/C122/05).