Dato for udgivelse
12 Apr 2017 12:29
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Registrering af importen af cykler afsendt fra Sri Lanka, uanset om varen er angivet med oprindelse i Sri Lanka, for så vidt som det vedrører den srilankanske virksomhed City Cycle Industries.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU 2017/678 offentliggjort i EU-tidende L 98 af 11. april 2017 pålagt toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere importen af cykler (toldtariffens pos. 8712 00 30 10 og 8712 00 70 91) afsendt fra Sri Lanka (LK), uanset om varen er angivet med oprindelse i Sri Lanka, for så vidt som det vedrører City Cycle Industries (Taric-tillægskode B131).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2017/678.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Forordningen træder i kraft den 12. april 2017.