Dato for udgivelse
12 Apr 2017 10:35
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport af varer
Sagsnummer
17-0762841
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Ny Forklarende Bemærkning til 8536


Kommissionen har vedtaget en ny Forklarende bemærkning til KN til position 8536 69 10 til 8536 69 90.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 89 af 22 marts 2017.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret