Dato for udgivelse
12 Apr 2017 10:35

Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport af varer
Sagsnummer
17-0762841
Resumé

Ny Forklarende Bemærkning til 8536


Kommissionen har vedtaget en ny Forklarende bemærkning til KN til position 8536 69 10 til 8536 69 90.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 89 af 22 marts 2017.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret