Dato for udgivelse
10 Apr 2017 11:21
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0187452
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af rustfrit stål til struksvejsning herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Kina og Taiwan.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/659 offentliggjort i EU-tidende L 94 af 7. april 2017 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af rustfrit stål til struksvejsning herunder også ufærdige varer (toldtariffens pos. ex 7307 23 10 og ex 7307 23 90) med oprindelse i Kina (CN) og Taiwan (TW).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2017/659.

Forordningen trådte i kraft den 8. april 2017.