Dato for udgivelse
07 Apr 2017 11:44
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0733641
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af okoumé-krydsfiner med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/648 offentliggjort i EU-tidende L 92 af 6. april 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af okoumé-krydsfiner (toldtariffens pos. 4412 31 10 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/648.

Forordningen træder i kraft den 7. april 2017.