Dato for udgivelse
03 Apr 2017 11:12
Til
Virksomheder der importerer lægemidler
Sagsnummer
17-0706184
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Præcisering om anvendelse af kode 0050 Virksomhedstilladelse - lægemidler i fortoldningsangivelsens rubrik 44.2 og VAB F i fortoldningsangivelsens rubrik 44.3.


På given foranledning skal det præciseres at virksomheder, der importerer lægemidler fra 3. lande i fortoldningsangivelsens rubrik 44.2 skal angive kode 0050 og i rubrik 44.3 skal angive VAB F - uanset om der står noget i TARIC eller ej.

0050 refererer til at den virksomhed, der skal importere et givent lægemiddel, skal have den nødvendige virksomhedstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen

VAB F refererer til at der er en bestemmelse, der gælder for indførsel af lægemidler og at der i den forbindelse er nogle forhold, som virksomheden skal være særligt opmærksom på som f.eks. at have tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til at importere lægemidlet.

Det er i begge tilfælde SKAT der varetager opgaven med den fysiske kontrol i forbindelse med importen og sikre at rubrikkerne 44.2 og 44.3 er korrekt udfyldte.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Lægemiddelstyrelsen, telefon 44 88 95 95.