Dato for udgivelse
03 Apr 2017 11:12
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Godtagelse af et forslag fremsat af en gruppe eksporterende producenter i samarbejde med China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products om gennemførelsen af det tilsagn, der er omhandlet i gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU.


Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/615 offentliggjort i EU-tidende L 86 af 31. marts 2017 godtaget et forslag af en gruppe eksporterende producenter i samarbejde med China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Product om gennemførelsen af det tilsagn, der er omhandlet i gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU.

For så vidt angår godtagelse af et forslag henvises til teksten i (EU) 2017/615.

Afgørelsen trådte i kraft den 1. april 2017.