Dato for udgivelse
03 Apr 2017 09:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0194382
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen af bueformede ringmekanismer med løftearm (hebel) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2017/C 101/08) offentliggjort i EU-tidende C 101 af 31. marts 2017 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af bueformede ringmekanismer med løftearm (hebel) (toldtariffens pos. 8305 10 00 50) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i (2017/C 101/08).