Dato for udgivelse
06 Apr 2017 13:19
Til
Virksomheder beskæftiget med Import og deres systemleverandører
Sagsnummer
17-0722507
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Der er oprettet et antal nye procedurekoder i Importsystemet og desuden udgår et antal eksisterende koder, som ikke længere kan anvendes fra den 30. april 2017.


Der er oprettet et antal nye procedurekoder i Importsystemet:

5151099 - Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, af varer der har været henført under aktiv forædling hos en anden dansk bevillingshaver.

5353099 - Henførsel af varer under ordningen for midlertidig import, af varer der har været henført under ordningen Midlertidig import hos en anden bevillingshaver.

7171099 - Oplæggelse af varer på toldoplag, af varer der har været oplagt på toldoplag hos en anden bevillingshaver.

5191099 - Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, af varer der har været henført under ordningen forarbejdning under toldkontrol før den 1. maj 2016

4051100 - Overgang til fri omsætning af varer der har været indført under ordningen for aktiv forædling, reparation

4051200 - Overgang til fri omsætning af varer der har været indført under ordningen for aktiv forædling, forarbejdning.

4053008 - Overgang til fri omsætning af visse kunstgenstande, antikviteter og samleobjekter der har været midlertidigt importeret med henblik på genudførsel i uforandret stand.

7123099 - Oplæggelse af varer på toldoplag, af varer der har været midlertidig udført med henblik på returnering i uforandret stand.

5100091 - Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, (Tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol uden forudgående procedure)

5171091 - Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, (Tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer der har været under proceduren for toldoplag)

5154091 - Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, (Tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer der har været under proceduren forarbejdning i en anden medlemsstat)

 

De nye procedurekoder fremgår ligeledes af listen over stamdata for Importsystemet på dette direkte link: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=109754

 

Desuden udgår følgende procedurekoder og kan ikke anvendes i Importsystemet efter den 30. april 2017:

4051000 - Fortoldning af varer, der er indført under ordningen for aktiv forædling, suspension

Der anvendes som udgangspunkt procedurekode 4051100 eller 4051200 i stedet for.

5100100 - Henførsel af varer under ordningen for anden Aktiv forædling (toldfri varer). Varer til reparation uden forudgående procedure. Procedurekoden må udelukkende anvendes til varer hvor den tarifmæssige told er 0.

Der anvendes som udgangspunkt procedurekode 5100199 i stedet for.

5100200 - Henførsel af varer under ordningen for anden Aktiv forædling (toldfri varer). Varer til forarbejdning uden forudgående procedure. Procedurekoden må udelukkende anvendes til varer hvor den tarifmæssige told er 0.

Der anvendes som udgangspunkt procedurekode 5100299 i stedet for.

9100099 - Varer, der indføres til forarbejdning under toldkontrol, uden forudgående procedure

Der anvendes som udgangspunkt procedurekode 5100091 i stedet for.

9100F11 - Varer, der indføres til forarbejdning under toldkontrol, uden forudgående procedure og hvor de økonomiske betingelser anses for at være opfyldt (GB artikel 552, stk. 1, første afsnit).

Der anvendes som udgangspunkt procedurekode 5100091 i stedet for.

9151099 - Henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer under proceduren for aktiv forædling, suspension.

Som udgangspunkt skal denne kode ikke længere anvendes, da varerne allerede er under proceduren for aktiv forædling.

9171099 - Henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer under proceduren for toldoplag.

Der anvendes som udgangspunkt procedurekode 5171091 i stedet for.

9192099 - Varer, der indføres til forarbejdning under toldkontrol, der har været under proceduren for forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.

Der anvendes som udgangspunkt procedurekode 5154091 i stedet for.

9192F11 - Varer, der indføres til forarbejdning under toldkontrol, der har været under proceduren for forarbejdning i en anden medlemsstat, og hvor de økonomiske betingelser anses for at være opfyldt.

Der anvendes som udgangspunkt procedurekode 5154091 i stedet for.