Dato for udgivelse
19 Apr 2017 10:49
Gyldig til
03 Dec 2019 09:02
Til
Virksomheder beskæftiget med eksport af varer til ikke EU-lande
Sagsnummer
17-0724537
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Eksport - Virksomheder har mulighed for at fremlægge alternativ dokumentation for at bevise at varerne har forladt EU's område, hvis eksport-/reeksportangivelsen ikke er blevet afsluttet med en udpassageattest.


Denne Interne Meddelelse erstatter det tidligere Nyhedsbrev nr. 12-282365 af 6. juli 2012 og er en ajourføring af dette som følge af nye hjemmelsbestemmelser i EUTK.

Af forskellige årsager bliver eksport-/reeksportangivelser ikke i alle tilfælde afsluttet med udpassageattest, når varerne forlader EU´s område.

Ifølge EU´s bestemmelser er der mulighed for, at eksportører mv. på eget initiativ kan fremlægge alternativ dokumentation for at varerne har forladt EU´s område.

Dokumentationen skal indsendes til udførselstoldstedet. Udførselstoldstedet er det toldekspeditionssted, som er angivet i eksport-/reeksportangivelsens rubrik A.1. Behørig dokumentation for at varerne har forladt EU skal kunne fremlægges for toldmyndighederne på en tilfredsstillende måde, og som bevis kan bl.a. anvendes én af følgende former eller en kombination heraf:

a)    en kopi af følgesedlen underskrevet eller bekræftet af modtageren uden for Unionens toldområde

b)    et bevis for betaling

c)    en faktura

d)    en følgeseddel

e)    et dokument underskrevet eller bekræftet af den økonomiske operatør, der har ført varerne ud af Unionens toldområde

f)     et dokument, der er behandlet af toldmyndigheden i en medlemsstats eller et tredjeland i overensstemmelse med den pågældende stats eller det pågældende lands regler og procedurer

g)    den økonomiske operatørs regnskaber over varer, der er leveret til skibe, luftfartøjer eller offshoreanlæg.

Det fremgår af Artikel 335 stk. 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 .

Følgende mailliste kan benyttes ved indsendelse af dokumentation:

Ekspeditions-
stedskode

Udførselstoldsted

Mailadresse

7900

Skattecenter København

Nr.Alslev@skat.dk

7901

Toldekspedition Kvæsthusbroen

Frihavnen.ekspedition@skat.dk

7902

Toldekspedition Frihavnen

Frihavnen.ekspedition@skat.dk

7903

Toldekspedition Københavns lufthavn

Toldekspedition.kystvejen@skat.dk

7906

Toldekspedition Internat. Postcenter     

Toldekspedition.kystvejen@skat.dk

7908

Toldekspedition Kvistgård

Kvistgaard.Toldekspedition@skat.dk

7909

Toldekspedition Bornholm

Frihavnen.ekspedition@skat.dk

6602

Toldekspedition Nr. Alslev

Nr.Alslev@skat.dk

5600

Skattecenter Middelfart

toldadministration.middelfart@skat.dk

5602

Toldekspedition Centerhavn

Fredericia.havn@skat.dk

5604

Toldekspedition Padborg

Toldekspedition.padborg@skat.dk

5606

Toldekspedition Billund Lufthavn

Toldbillund@skat.dk

5607

Toldekspedition Esbjerg

Told.anmeldelse.esbjerg@skat.dk

4700

Skattecenter Århus

Toldekspedition.aarhus@skat.dk

4701

Toldekspedition Århus Havn

Toldekspedition.aarhus@skat.dk

3100

Skattecenter Aalborg

Forudanmeldelse.aalborg@skat.dk

3101

Toldekspedition Frederikshavn

Frederikshavn.havn@skat.dk

3102

Toldekspedition Hirtshals

Hirtshals.havn@skat.dk

Som led i SKAT´s almindelige procedurer til oprydning i ikke afsluttede eksport-/reeksportangivelser må eksportører og speditører mv. påregne at blive kontaktet vedrørende konkrete angivelser med anmodning om at fremlægge dokumentation for varernes udførsel af EU.

Læs mere om udførsel af varer i Juridisk Vejledning afsnit F.A.27