Dato for udgivelse
03 Apr 2017 10:13
Til
Importører af varer fra 3.lande (lande udenfor EU´s toldområde), speditører og kurerer med bevilling til midlertidig opbevaring udstedt efter 1. maj 2016.
Sagsnummer
17-0693596
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nye bevillingskoder til: 
- Midlertidig opbevaring på oplag (MIO) egne og andres oplag
- Midlertidig opbevaring på oplag (MIO) samlesendinger


Baggrund:

For at skelne mellem MIO-bevillinger udstedt efter den tidligere Toldkodeks (nr. 2913/92) og bevillinger udstedt efter EUTK (nr. 952/2013), skal der anvendes nye koder for bevillingstypen ved angivelse af opbevaringsstedet i MIO-angivelsen, hvis bevillingen til opbevaringsstedet er udstedt efter EUTK (nr. 952/2013).

Hvad er omfattet:

Ved angivelse til midlertidig opbevaring på oplag (MIO) i Manifestsystemet skal man derfor være opmærksom på at bruge den korrekte bevillingstype i rubrik 30 "Opbevaringssted". Hvis bevillingen til opbevaringsstedet er udstedt i henhold til EUTK den 1. maj 2016 eller derefter, skal der anvendes nye bevillingstyper.

Hvad er nyt:

  • Kode 406: Midlertidig opbevaring på oplag (MIO) egne og andres oplag udstedt efter 1. maj 2016

  • Kode 402: Midlertidig opbevaring på oplag (MIO) samlesendinger udstedt efter 1. maj 2016

Hvornår træder ændringen i kraft: 

De nye bevillingstyper, skal anvendes fra 1. juni 2017 og kun for bevillinger udstedt den 1. maj 2016 og senere.

For bevillinger udstedt før den 1. maj 2016 anvendes de hidtidige bevillingstyper indtil videre. 

SKAT kontakter de berørte bevillingshavere.