Dato for udgivelse
29 Mar 2017 13:57
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
17-0689233
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nye forklarende bemærkning til KN - pos. 2103.


Kommissionen har vedtaget en tilføjelse til de Forklarende Bemærkninger til KN vedr. KN kode 2103 90 90 vedr. madlavningsalkohol. 

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 92 af 24. marts 2017.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret