Dato for udgivelse
17 Mar 2017 11:48
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for fire eksporterende producenter vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/454 offentliggjort i EU-tidende L 71 af 16. marts 2017 tilbagetrukket godtagelsen af et tilsagn for fire eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovaltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode.

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagn henvises til teksten i (EU) 2017/454.

Forordningen træder i kraft den 17. marts 2017.