Dato for udgivelse
14 Mar 2017 08:52
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0630442
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og udligningstold på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/421 offentliggjort i EU-tidende L 64 af 10. marts 2017 indført en endelig udligningstold på importen af visse grafitelektrodesystemer (toldtariffens pos. 8545 11 00 10 og 8545 90 90 10) med oprindelse i Indien (IN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2017/421.

Forordningen trådte i kraft den 11. marts 2017.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/422 offentliggjort i EU-tidende L 64 af 10. marts 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse grafitelektrodesystemer (toldtariffens pos. 8545 11 00 10 og 8545 90 90 10) med oprindelse i Indien (IN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/422.

Forordningen trådte i kraft den 11. marts 2017.