Dato for udgivelse
07 Mar 2017 10:57
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold og antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse og om afslutning af en delvis interimsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/366 offentliggjort i EU-tidende L 56 af 3. marts 2017 indført en endelig udligningstold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler)(toldtariffens pos. ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8501 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 og om afslutning af en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2017/366.

Forordningen trådte i kraft den 4. marts 2017.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/367 offentliggjort i EU-tidende L 56 af 3. marts 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler))(toldtariffens pos. ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8501 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og om afslutning af en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/367.

Forordningen trådte i kraft den 4. marts 2017.