Dato for udgivelse
02 Mar 2017 13:14
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.03.2017
0303 99 00 00         Udgår og erstattes af:
0303 99 00 --Andre varer:
10 ---Sockeyelaks (rødlaks) (Oncorhynchus nerka) 10%
15 ---Andre stillehavslaks (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus) 10%
20 ---Atlanterhavslaks (Salmo salar) 10%
25 ---Donaulaks (Hucho hucho) 10%
30 --- Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster) 10%
35 ---Andre laksefisk (Salmonidae) 10%
---Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
40 ----Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus 10%
45 ----Af arten Scomber australasicus 10%
50 ---Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) 10%
55 ---Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis) 10%
60 ---Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus) 10%
65 ---Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 10%
70 ---Polartorsk (Boreogadus saida) 10%
75 ---Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10%
80 ---Rødfisk (Sebastes spp.) 10%
85 ---Guldbrasen (Sparus aurata) 10%
87 ---Kuller (Melanogrammus aeglefinus) 10%
89 ---Sej (Pollachius virens) 10%
95 ---Rokker (Rajidae) 10%
99 ---Andre fisk 10%
0806 10 10 91-99       Udgår og erstattes af:   
0806 10 10 90 ---I andre tilfælde:
----I perioden 1. januar til 31. december:
----I perioden 1. januar til 14. juli 11,5%
----I perioden 15. juli til 20. juli 14,1%
----I perioden 21. juli til 31. oktober:
-----Med en indgangspris pr 100 kg nettovægt:
------54,6 € og derover 14,1%
------53,5 € og derover, men under 54,6 € 17,6% +
0,011 € pr kg
------52,4 € og derover, men under 53,5 € 17,6% +
0,022 € pr kg
------51,3 € og derover, men under 52,4 € 17,6% +
0,033 € pr kg
------50,2 € og derover, men under 51,3 € 17,6% +
0,044 € pr kg
------Under 50,2 € 17,6% +
0,096 € pr kg
----I perioden 1. november til 20. november:
-----Med en indgangspris pr 100 kg nettovægt:
------47,6 € og derover 11,5%
------46,6 € og derover, men under 47,6 € 14,4% +
0,010 € pr kg
------45,7 € og derover, men under 46,6 € 14,4% +
0,019 € pr kg
------44,7 € og derover, men under 45,7 € 14,4% +
0,029 € pr kg
------43,8 € og derover, men under44,7 €   14,4% +
0,038 € pr kg
------Under 43,8 € 14,4% +
0,096 € pr kg
----I perioden 21. november til 31. december 11,5%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2017) som forventes udsendt ultimo marts 2017.