Dato for udgivelse
02 Mar 2017 10:37
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1076533
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelige opkrævning af den midlertidige told på importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/336 offentliggjort i EU-tidende L 50 af 28. februar 2017 indført en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål (toldtariffens pos. ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 og ex 7225 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i (EU) 2017/336.

Forordningen trådte i kraft den 1. marts 2017.