Dato for udgivelse
28 Feb 2017 11:27
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103411
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundesøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 offentliggjort i EU-tidende L 49 af 25. februar 2017 indført en endelig antidumpingtold af garn med høj styrke af polyestere (toldtariffens pos. 5402 20 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/325.

Forordningen trådte i kraft den 26. februar 2017.