Dato for udgivelse
27 Feb 2017 12:43
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-198474
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Fritagelser fra den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97.


Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/322 offentliggjort i EU-tidende L 47 af 24. februar 2017 vedtaget denne afgørelse om fritagelser fra den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler (toldtariffens pos. 8714 91 10 31, 8714 91 10 33, 8714 91 10 39, 8714 91 30 31, 8714 91 30 34, 8714 91 30 39, 8714 93 00 19, 8714 94 20 99, 8714 94 90 19, 8714 96 30 90 , 8714 99 10 90, 8714 99 50 90 og 8714 99 90 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/87.

Såvidt vedtagelse af afgørelsen henvises til teksten i (EU) 2017/322.