Dato for udgivelse
01 Mar 2017 12:44
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtariffen Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
09.12.2016
7225 99 00 11-99  Ændres til:
7225 99 00 --I andre tilfælde:
---Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
11 ----Malet, lakeret eller overtrukket med plast på mindst én side, undtagen varer med afsluttende overfladebehandling med zinkstøv (en zinkholdig maling med et indhold af zink på 70 vægtprocent eller derover) og undtagen varer med et substrat af metallisk coating med krom eller tin 0
22 ----Andre varer, aluminiumberoliget, belagt eller overtrukket via varmgalvanisering med zink og/eller med aluminium, og ingen andre metaller, kemisk passiveret, med indhold af: kulstof på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,170 vægtprocent, aluminium på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,100 vægtprocent, niobium på ikke over 0,045 vægtprocent, titan på ikke over 0,010 vægtprocent og vanadium på ikke over 0,010 vægtprocent, foreligger i oprullet stand, afkortede plader og smalle båndjern 0
25 ----Andre varer 0
---Andet, af tykkelse over 10 mm eller af tykkelse 4,75 mm eller derover, men ikke over 10 mm, og af bredde 2 050 mm og derover:
35 ----Aluminiumberoliget, belagt eller overtrukket via varmgalvanisering med zink og/eller med aluminium, og ingen andre metaller, kemisk passiveret, med indhold af: kulstof på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,170 vægtprocent, aluminium på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,100 vægtprocent, niobium på ikke over 0,045 vægtprocent, titan på ikke over 0,010 0
40 ----I andre tilfælde 0
---I andre tilfælde:
91 ----Malet, lakeret eller overtrukket med plast på mindst én side, eksklusive såkaldte "sandwichpaneler" af den art, der anvendes til bygninger og består af to ydre metalplader med en stabiliserende kerne af isoleringsmateriale mellem dem, undtagen varer med afsluttende overfladebehandling med zinkstøv (en zinkholdig maling med et indhold af zink på 70 vægtprocent eller derover) og undtagen varer med et substrat af metallisk coating med krom eller tin 0
92 ----Andre varer, aluminiumberoliget, belagt eller overtrukket via varmgalvanisering med zink og/eller med aluminium, og ingen andre metaller, kemisk passiveret, med indhold af: kulstof på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,170 vægtprocent, aluminium på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,100 vægtprocent, niobium på ikke over 0,045 vægtprocent, titan på ikke over 0,010 vægtprocent og vanadium på ikke over 0,010 vægtprocent, foreligger i oprullet stand, afkortede plader og smalle båndjern 0
95 ----Andre varer 0
7226 99 30 00 Udgår og erstattes af:
7226 99 30 ---Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:
10 ----Aluminiumberoliget, belagt eller overtrukket via varmgalvanisering med zink og/eller med aluminium, og ingen andre metaller, kemisk passiveret, med indhold af: kulstof på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,170 vægtprocent, aluminium på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,100 vægtprocent, niobium på ikke over 0,045 vægtprocent, titan på ikke over 0,010 vægtprocent og vanadium på ikke over 0,010 vægtprocent, foreligger i oprullet stand, afkortede plader og smalle båndjern 0
90 ----Andre varer 0
7226 99 70 94 -----Andre varer, aluminiumberoliget, belagt eller overtrukket via varmgalvanisering med zink og/eller med aluminium, og ingen andre metaller, kemisk passiveret, med indhold af: kulstof på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,170 vægtprocent, aluminium på mindst 0,015 vægtprocent men ikke over 0,100 vægtprocent, niobium på ikke over 0,045 vægtprocent, titan på ikke over 0,010 vægtprocent og vanadium på ikke over 0,010 vægtprocent, foreligger i oprullet stand, afkortede plader og smalle båndjern 0
99 Udgår og erstattes af:
96 -----Andre varer 0
01.01.2017
0302 99 00 10-90         Ændres til:
0302 99 00 --Andre varer:
---Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster):
11  ----Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster 10%
19 ----Andre varer 10%
20 --- Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 10%
30 ---Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus) 10%
40 ---Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho) 10%
45 ---Andre laksefisk (Salmonidae) 10%
50 ---Rødfisk (Sebastes spp.) 10%
55 ---Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10%
60 ---Kulmule (Merluccius spp.) og skægbrosme (Urophycis spp.) 10%
65 ---Sej (Pollachius virens) 10%
---Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae):
71 ----Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis) 10%
79 ----Andre varer 10%
80 ---Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 10%
85 ---Kuller (Melanogrammus aeglefinus) 10%
90 ---Andre varer 10%
0305 53 90 00 Udgår og erstattes af:

0305 53 90

---Andre fisk:
10 ----Sej (Pollachius Virens), saltet og tørret 12%
20 ----Byrkelange (Molva dipterygia dipterygia) 12%
30 ----Brosme (Brosme brosme) 12%
40 ----Lange (Molva molva) 12%
90 ----Andre fisk 12%
0305 59 85 10 Udgår
20 Udgår
30 Udgår
80 Udgår
0709 99 90 80 ----Etiopisk aubergine (gilonatskygge) (Solanum aethiopicum) 12,8%
0710 80 95 73 ---Etiopisk aubergine (gilonatskygge) (Solanum aethiopicum) 14%
1001 11 00 10-30 Udgår og erstattes af:
1001 11 00 00 Til udsæd *TM396)
1001 19 00 20-30 Udgår og erstattes af:
1001 19 00 80 ---I andre tilfælde *TM396)
1005 90 00 20-90 Udgår og erstattes:
1005 90 00 00 -I andre tilfælde *CD 136)TM 396)
1006 20 17 13-90 Ændres til:
1006 20 17 ----Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3:
-----Aromatisk ris:
------Basmati-ris:
13 -------Af sorterne Basmati 370, Basmati 386 (India), Type-3 (Dehradun India), Taraori Basmati (HBC-19 India), Basmati 217 (India), Ranbir Basmati (India), Kernel (Basmati Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati *)NM 111)
18 -------Andre varer *)NM 111)
91 ------Andre varer *) NM 111)
99 -----Andre varer *) NM 111)
1006 20 98 13-90 Ændres til:
1006 20 98 ----Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3:
-----Aromatisk ris:
------Basmati-ris:
13 -------Af sorterne Basmati 370, Basmati 386 (India), Type-3 (Dehradun India), Taraori Basmati (HBC-19 India), Basmati 217 (India), Ranbir Basmati (India), Kernel (Basmati Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati *) NM 111)
18 -------Andre varer *) NM 111)
91 ------Andre varer *) NM 111)
99 -----Andre varer *) NM 111)
1006 30 27 10-90 Udgår og erstattes af:
1006 30 27 -----Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3:
------I pakninger af nettovægt 5 kg og derunder:
-------Aromatisk ris:
12 --------Basmati-ris *) NM 111)
14 --------I andre tilfælde *) NM 111)
16 -------I andre tilfælde *) NM 111)
------I pakninger af nettovægt over 5 kg, men ikke over 20 kg:
-------Aromatisk ris:
22 --------Basmati-ris *) NM 111)
24 -------- I andre tilfælde *) NM 111)
26 -------I andre tilfælde *) NM 111)
------I andre tilfælde:
-------Aromatisk ris:
92 --------Basmati-ris *) NM 111)
94 --------I andre tilfælde *) NM 111)
96 -------I andre tilfælde *) NM 111)
1006 30 48 10-90 Udgår og erstattes af:
1006 30 48 -----Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3:
------I pakninger af nettovægt 5 kg og derunder:
-------Aromatisk ris:
12 --------Basmati-ris *) NM 111)
14 --------I andre tilfælde *) NM 111)
16 -------I andre tilfælde *) NM 111)
------I pakninger af nettovægt over 5 kg, men ikke over 20 kg:
-------Aromatisk ris:
22 --------Basmati-ris *) NM 111)
24 --------I andre tilfælde *) NM 111)
26 -------I andre tilfælde *) NM 111)
------I andre tilfælde:
-------Aromatisk ris:
92 --------Basmati-ris *) NM 111)
94 --------I andre tilfælde *) NM 111)
96 -------I andre tilfælde *) NM 111)
1006 30 67 10-90 Udgår og erstattes af:
1006 30 67 -----Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3:
------I pakninger af nettovægt 5 kg og derunder:
-------Aromatisk ris:
12 --------Basmati-ris *) NM 111)
14 --------I andre tilfælde *) NM 111)
16 -------I andre tilfælde *) NM 111)
------I pakninger af nettovægt over 5 kg, men ikke over 20 kg:
-------Aromatisk ris:
22 --------Basmati-ris *) NM 111)
24 --------I andre tilfælde *) NM 111)
26 -------I andre tilfælde *) NM 111)
------I andre tilfælde:
-------Aromatisk ris:
92 --------Basmati-ris *) NM 111)
94 --------I andre tilfælde *) NM 111)
96 -------I andre tilfælde *) NM 111)
1006 30 98 10-90 Udgår og erstattes af:
1006 30 98 -----Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3:
------I pakninger af nettovægt 5 kg og derunder:
-------Aromatisk ris:
12 --------Basmati-ris *) NM 111)
14 --------I andre tilfælde *) NM 111)
16 -------I andre tilfælde *) NM 111)
------I pakninger af nettovægt over 5 kg, men ikke over 20 kg:
-------Aromatisk ris:
22 --------Basmati-ris *) NM 111)
24 --------I andre tilfælde *) NM 111)
26 -------I andre tilfælde *) NM 111)
------I andre tilfælde:
-------Aromatisk ris:
92 --------Basmati-ris *) NM 111)
94 --------I andre tilfælde *) NM 111)
96 -------I andre tilfælde *) NM 111)
2008 99 99 70 Udgår
75 Udgår
2009 89 99 96 Tekst ændres til:
---------Kokosvand
- ugæret,
- indeholder ikke tilsat alkohol eller sukker, og
- i pakninger med et indhold på 20 liter og derover
2519 90 10 10 Tekst ændres til:
---Smeltet magnesium af renhed på 94 vægtprocent og derover
2811 22 00 30 Udgår
2826 90 80 15-90 Udgår og erstattes af:
2826 90 80 00 --Andre varer 5,5%
2843 29 00 10-90 Udgår og erstattes af:
2843 29 00 00 --Andre varer 5,5%
2853 90 90 20 Tekst ændres til:
---Fosfin (CAS RN 7803-51-2)
2903 39 25 10-90 Udgår og erstattes af:
2903 39 25 00 ----1,1-difluoroethan 5,5%
2907 29 00 35 Udgår
40 Udgår
2909 50 00 30 Udgår
2918 29 00 80 Tekst ændres til:
---Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8)
- med et sigtet gennemfald på over 75 vægtprocent ved maskevidden 250 µm og over 99 vægtprocent ved maskevidden 500 µm og
- et smeltepunkt på 110°C eller derover, men ikke over 125°C,
til brug ved fremstilling af "one pack"-stabilisatorer baseret på pulverblandinger til forarbejdning af PVC
2921 43 00 70 Udgår
2924 19 00 40 Udgår
2932 99 00 40 Udgår
2933 59 95 72 Udgår
2933 69 80 25 Udgår
2933 99 80 34 ----2,4-Dihydro-5-methoxy-4-metyl-3H-1,2,4-triazol-3-one (CAS RN 135302-13-5) 6,5%
36 ----3-Klor-2-(1,1-difluor-3-buten-1-yl)-6-methoxyquinoxalin (CAS RN 1799733-46-2) 6,5%
2934 99 90 17 Udgår
3102 50 00 20-90 Udgår og erstattes af:
3102 50 00 89 --Andre varer 6,5%
3204 19 00 13 ---Farvestof C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Sulphur Black 1 på 75 vægtprocent og derover 6,5%
52 ---Farvestof C.I. Solvent Red 135 (CAS RN  20749-68-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. solvent red 135 på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
3212 10 00 10-90 Udgår og erstattes af:
3212 10 00 00 -Prægefolie 6,5%
3506 91 10 00 Udgår og erstattes af:
3506 91 10 ---Optisk klare free-film klæbemidler og optisk klare hærdende flydende klæbemidler, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af fladskærme eller berøringsfølsomme skærmpaneler:
10 ----Klæbemidler på basis af en vandig dispersion af en blanding af dimeriseret colophonium og copolymer af ethylen og vinylacetat (EVA) 4,9%
30 ----Tokomponent mikroindkapslet epoxyklæbemiddel dispergeret i et opløsningsmiddel 4,9%
40 ----Trykfølsomt acrylklæbestof med en tykkelse på 0,076 mm eller derover, men ikke over 0,127 mm, i ruller med en bredde på 45,7 cm eller derover, men ikke over 132 cm, leveret på en slipfolie med en initial vedhæftningsevne (peel adhesion) på ikke under 15 N / 25 mm (målt efter ASTM D 3330) 4,9%
50 ----Præparat med indhold efter vægt af:
- 15 % eller derover, men ikke over 60 % copolymer af styren-butadien eller copolymer af styren-isopren og
- 10 % eller derover, men ikke over 30 % polymer af pinen eller copolymer af pentadien
Det er opløst i:
- methylethylketon (CAS RN 78-93-3)
- heptan (CAS RN 142-82-5), og
- toluen (CAS RN 108-88-3) eller let aliphatisk solventnaphtha (CAS RN 64742-89-8)
4,9%
90 ----Andre varer 4,9%
3506 91 90 50 Tekst ændres til:
----Præparat med indhold efter vægt af:
- 15% eller derover, men ikke over 60% copolymer af styren-butadien eller copolymer af styren-isopren og
- 10% eller derover, men ikke over 30% polymer af pinen eller copolymer af pentadien
Det er opløst i:
- methylethylketon (CAS RN 78-93-3)
- heptan (CAS RN 142-82-5), og
- toluen (CAS RN 108-88-3) eller let aliphatisk solventnaphtha (CAS RN 64742-89-8)
3806 10 00 20 Udgår
3824 99 92 69 Tekst ændres til:
--------Præparat med indhold efter vægt af:
- 80 % eller derover, men ikke over 92 % bisfenol-A-bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945-33-5)
- 7 % eller derover, men ikke over 20 % oligomerer af bisfenol-A-bis(difenylfosfat)
- ikke over 1 % trifenylfosfat (CAS RN 115-86-6)
3824 99 93 87 Udgår
3824 99 96 43 Udgår
44 Udgår
45 Udgår
46 Tekst ændres til:
-----Granulat af mangan-zink-ferrit med indhold efter vægt af:
- 52 % eller derover, men ikke over 76 % jern(III)oxid,
- 13 % eller derover, men ikke over 42 % mangan(II)oxid og
- 2 % eller derover, men ikke over 22 % zinkoxid
3903 90 90 45 Udgår
3907 99 80 85 Udgår
3913 90 00 96 Udgår
3919 90 80 54 Tekst ændres til:
----Folie af poly(vinylklorid), på den ene side dækket af
- et polymerlag
- et klæbelag
- en slipfolie, præget på den ene side og forsynet med fladtrykte kugler;
også varer med den anden side dækket af et klæbelag og et metalliseret polymerlag
83 Udgår
85 Udgår
87 Udgår
3920 20 29 50 Udgår
3920 59 90 10-90 Udgår og erstattes af:
3920 59 90 00 ---Andre varer 6,5%
4104 41 51 10-90 Udgår og erstattes af:
4104 41 51 00 -----Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m2 (28 kvadratfod) 6,5%
4403 24 00 00 Udgår og erstattes af:
4403 24 00 --Af ædelgran (Abies spp.) og gran (Picea spp.), andre varer:
10 ---Eksportered fra Den Russiska Føderation i henhold til Kommissionens Forordning Nr. 498/2012 0
90 ---Andre varer 0
4823 90 85 10 Udgår
5503 40 00 10-90 Udgår og erstattes af:
5503 40 00 00 --Af polypropylen 4%
7306 30 11 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 30 11 00 ---2 mm og derunder 0
7306 30 19 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 30 19 00 ---Over 2 mm 0
0
7306 30 41 10 Udgår
7306 30 49 10 Udgår
7306 30 72 10 Udgår
20 Udgår
7306 30 77 10 Udgår
20 Udgår
7306 30 80 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 30 80 00 ----Over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm 0
7306 40 20 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 40 20 00 --Koldtrukket eller koldvalset 0
7306 40 80 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 40 80 00 --I andre tilfælde 0
7306 50 20 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 50 20 00 --Præcisionsrør 0
7306 50 80 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 50 80 00 --Andre varer 0
7306 61 10 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 61 10 00 ---Af rustfrit stål 0
7306 61 92 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 61 92 00 ----Med godstykkelse 2 mm og derunder 0
7306 61 99 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 61 99 00 ---- Med godstykkelse over 2 mm 0
7306 69 10 10-90 Udgår og erstattes af:
7306 69 10 00 ---Af rustfrit stål 0

7306 69 90

10-90 Udgår og erstattes af:
7306 69 90 00 ---I andre tilfælde 0
7312 10 20 10-90 Udgår og erstattes af:
7312 10 20 00 ---Af rustfrit stål 0
7312 10 41 10-90 Udgår og erstattes af:
7312 10 41 00 ----Overtrukket med kobber-zinklegeringer (messing) 0
7312 10 49 10-90 Udgår og erstattes af:
7312 10 49 00 ----I andre tilfælde 0
7312 10 61 11-99 Ændres til:
7312 10 61 -----Ikke overtrukket:
91 ------Med højst 18 tråde, af ulegeret stål, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover 0
99 ------I andre tilfælde 0
7312 10 65 11-99 Ændres til:
7312 10 65 ------Forsinket:
91 -------Med højst 18 tråde, af ulegeret stål, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover, undtagen galvaniseret tråd snoet med syv tråde (uden yderligere overtrækning), hvor midtertrådens tværmål er identisk med eller under 3 % større end tværmålet af hver af de seks andre tråde 0
99 -------I andre tilfælde 0
7312 10 69 11-99 Ændres til:
7312 10 69 ------I andre tilfælde:
91 -------Med højst 18 tråde, af ulegeret stål, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover 0
99 -------I andre tilfælde 0
7312 10 81 01-90 Ændres til:
7312 10 81 ------Over 3 mm, men ikke over 12 mm:
-------Af stål:
11 --------Afsendt fra Moldova 0
12 --------Afsendt fra Marokko 0
13 --------Afsendt fra Republikken Korea 0
19 -------- I andre tilfælde 0
90 -------I andre tilfælde 0
7312 10 83 01-90 Ændres til:
7312 10 83 ------Over 12 mm, men ikke over 24 mm:
-------Af stål:
11 --------Afsendt fra Moldova 0
12 --------Afsendt fra Marokko 0
13 --------Afsendt fra Republikken Korea 0
19 --------I andre tilfælde 0
90 -------I andre tilfælde 0
7312 10 85 01-90 Ændres til:
7312 10 85 ------Over 24 mm, men ikke over 48 mm:
-------Af stål:
11 --------Afsendt fra Moldova 0
12 --------Afsendt fra Marokko 0
13 --------Afsendt fra Republikken Korea 0
19 --------I andre tilfælde 0
90 -------I andre tilfælde 0
7312 10 89 01-90 Ændres til:
7312 10 89 ------Over 48 mm:
-------Af stål:
11 --------Afsendt fra Moldova 0
12 --------Afsendt fra Marokko 0
13 --------Afsendt fra Republikken Korea 0
19 --------I andre tilfælde 0
90 -------I andre tilfælde 0
7312 10 98 01-90 Ændres til:
7312 10 98 -----I andre tilfælde:
------Af stål:
11 -------Afsendt fra Moldova 0
12 -------Afsendt fra Marokko 0
13 -------Afsendt fra Republikken Korea 0
19 -------I andre tilfælde 0
90 ------I andre tilfælde 0
7312 90 00 10-90 Udgår og erstattes af:
7312 90 00 00 -Andre varer 0
7318 14 99 20-90 Udgår og erstattes af:
7318 14 99 89 -----Andre varer 3,7%
7410 21 00 70 Tekst ændres til:
---Plader, ruller eller ark:
- med mindst et lag væv af glasfiber, imprægneret med en flammehæmmende kunstig eller syntetisk harpiks med en glasovergangstemperatur (Tg) på over 130 °C (efter IPC-TM-650, metode 2.4.25),
- belagt med folie af kobber med en tykkelse på ikke over 3,2 mm,
til brug ved fremstilling af kredsløbskort
7606 12 92 60 -----Bånd eller folie af en legering af aluminium og magnesium:
- af en legering, der opfylder standard 5182-H19 eller 5052-H19,
- i ruller,
- af en tykkelse på 0,15 mm (± 0,01 mm), 0,16 mm (± 0,01 mm), 0,18 mm (± 0,01 mm) og 0,20 mm (± 0,01 mm),
- af en bredde på 12,5 mm (± 0,3 mm),
- med en trækstyrke på 285 N/mm² eller derover og
- med en brudforlængelse på 1% eller derover
7,5%
7607 20 90 30 Udgår
8425 42 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8425 42 00 00 --Andre donkrafte, hydrauliske 0
8425 49 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8425 49 00 00 --Andre varer 0
8426 99 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8426 99 00 00 --I andre tilfælde 0
8428 10 20 10-90 Udgår og erstattes af:
8428 10 20 00 --Elektrisk drevne 0
8428 10 80 10-90 Udgår og erstattes af:
8428 10 80 00 --I andre tilfælde 0
8428 20 80 10-90 Udgår og erstattes af:
8428 20 80 00 --I andre tilfælde 0
8428 33 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8428 33 00 00 --I andre tilfælde, med bånd eller remme 0
8428 39 90 10-90 Udgår og erstattes af:
8428 39 90 00 ---Andre varer 0
8428 90 90 10-90 Udgår og erstattes af:
8428 90 90 00 --Andre maskiner og apparater
8471 41 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 41 00 00 --Bestående af mindst en centralenhed og en indlæse- og udlæseenhed (som kan være kombinerede), sammenbygget i et fælles kabinet 0
8471 49 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 49 00 00 --Andre, der foreligger som anlæg 0
8471 50 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 50 00 00 -Bearbejdningsenheder, undtagen de under underpos. 8471 41 eller 8471 49 hørende, uanset om de i et fælles kabinet indeholder en eller to af følgende enheder: lagerenheder, indlæseenheder, udlæseenheder 0
8471 60 60 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 60 60 00 --Tastaturer 0
8471 60 70 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 60 70 00 --Andre varer 0
8471 70 20 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 70 20 00 --Centrallagerenheder 0
8471 70 30 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 70 30 00 ----Optiske, herunder magnetisk-optiske 0
8471 70 50 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 70 50 00 -----Pladelagre med faste plader 0
8471 70 70 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 70 70 00 -----Andre varer 0
8471 70 80 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 70 80 00 ---Båndlagerenheder 0
8471 70 98 10-90 Udgår og erstattes af:
8471 70 98 00 ---Andre lagerenheder 0
8479 82 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8479 82 00 00 --Til blanding, æltning, knusning, formaling, harpning, filtrering, homogenisering, emulgering eller sammenrøring 1,7%
8481 80 99 50 Udgår
60 Udgår
8483 40 29 50 Tekst ændres til:
-----Tandhjulssæt med cykloidefortanding med
- mærkemoment 50 Nm og derover, men ikke over 9 000 Nm,
- standardudveksling på 1:50 og derover, men ikke over 1:475,
- slør ikke over et bueminut,
- virkningsgrad over 80 %
af den art, der bruges i robotarme
8501 31 00 60 Udgår
8504 40 90 20 Tekst ændres til:
-----Jævnstrøm til jævnstrøm konverter
- uden kabinet eller
- med kabinet med tilslutningstappe, tilslutningsstifter, konnektorskruer og frilagte nettilslutninger, der gør det muligt at påmontere et trykt kredsløbskort ved lodning eller enhver anden teknologi eller andre ledningsføringer, der kræver yderligere forarbejdning
0
8504 50 20 10-90 Udgår og erstattes af:
8504 50 20 00 --Af den art der anvendes sammen med telekommunikationsapparater, og i strømforsyningsenheder til automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil 0
8507 60 00 71 Tekst ændres til:
--Genopladelige lithium-ionbatterier med:
- en længde på 700 mm eller derover, men ikke over 2 820 mm
- en bredde på 935 mm eller derover, men ikke over 1 660 mm
- en højde på 85 mm eller derover, men ikke over 700 mm
- en vægt på 250 kg eller derover, men ikke over 700 kg
- en effekt på ikke over 175 kWh
8517 12 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8517 12 00 00 --Telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net 0
8517 61 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8517 61 00 00 --Basisstationer 0
8517 62 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8517 62 00 00 --Apparater til modtagelse, konvertering og overførsel eller gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning 0
8521 10 20 10-90 Udgår og erstattes af:
8521 10 20 00 --Med en bredde på 1,3 cm eller derunder, og som muliggør optagelse eller gengivelse ved en båndhastighed på 50 mm/s eller derunder 0
8536 70 00 90 Udgår og erstattes af:
8536 70 00 --Andre varer:
93 ---Konnektorer, af plast, til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3%
99 ---Andre varer 3%
8540 11 00 93-99 Udgår og erstattes af:
8540 11 00 90 ---I andre tilfælde 14%
8548 90 90 70 Udgår
8708 99 97 20 Udgår
70 -----Gearkasse (transmission) med en indgang og to udgange i et hus af støbt aluminium med hovedmål på 273 mm (bredde) x 131 mm (højde) x 187 mm (længde), som minimum forsynet med:
- to elektromagnetiske envejskoblinger, der arbejder i modsat retning,
- en indgangsaksel med en ydre diameter på 24 mm (± 1 mm), afsluttet i en not med 22 tænder, og
- en koaksial udgangsbøsning med en indre diameter på 22 mm (± 1 mm), afsluttet i en not med 22 tænder,
til brug ved fremstilling eller terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er)
3,5%
8803 30 00 50 Udgår
8805 29 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8805 29 00 00 --Andre varer 0
9012 90 90 10-90 Udgår og erstattes af:
9012 90 90 00 --I andre tilfælde 0
9013 20 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9013 20 00 00 -Lasere, undtagen laserdioder 0
9014 20 20 10-90 Udgår og erstattes af:
9014 20 20 00 --Instrumenter til inertinavigation 0
9014 20 80 10-90 Udgår og erstattes af:
9014 20 80 00 --Andre varer 0
9014 90 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9014 90 00 00 -Dele og tilbehør 0
9026 10 21 10-90 Udgår og erstattes af:
9026 10 21 00 ---Gennemstrømningsmålere 0
9026 10 29 10-90 Udgår og erstattes af:
9026 10 29 00 ---Andre varer 0
9026 10 81 10-90 Udgår og erstattes af:
9026 10 81 00 ---Gennemstrømningsmålere 0
9026 10 89 10-90 Udgår og erstattes af:
9026 10 89 00 ---Andre varer 0
9026 20 20 10-90 Udgår og erstattes af:
9026 20 20 00 --Elektroniske 0
9026 20 40 10-90 Udgår og erstattes af:
9026 20 40 00 ---Metalmanometre (med en eller flere membraner, en kapsel eller et spiralformet rør) 0
9026 20 80 10-90 Udgår og erstattes af:
9026 20 80 00 ---Andre varer 0
9026 80 20 10-90 Udgår og erstattes af:
9026 80 20 00 --Elektroniske 0
9026 80 80 10-90 Udgår og erstattes af:
9026 80 80 00 --I andre tilfælde 0
9026 90 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9026 90 00 00 -Dele og tilbehør 0
9401 10 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9401 10 00 00 -Siddemøbler, af den art der anvendes i luftfartøjer 0
9403 20 20 10-90 Udgår og erstattes af:
9403 20 20 00 --Senge 0
9403 20 80 10-90 Udgår og erstattes af:
9403 20 80 00 --Andre varer 0
9403 70 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9403 70 00 00 -Møbler af plast
28.01.2017
7307 23 90 10-90 Udgår og erstattes af:
7307 23 90 ---Andre varer:
----Af austenitisk rustfrit stål, svarende til AISI-type 304, 304L 316, 316L 316Ti, 321 og 321H samt de tilsvarende kvaliteter i andre standarder, med største udvendige diameter på 406,4 mm og derunder, og en godstykkelse på 16 mm og derunder, med en gennemsnitlig overfladeruhed på mindst 0,8 mikrometer, herunder også ufærdige varer:
15 -----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
25 -----I andre tilfælde 3,7%
----I andre tilfælde:
80 -----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
85 -----I andre tilfælde 3,7%
01.02.2017
8415 90 00 90 Udgår og erstattes af:
8415 90 00 --I andre tilfælde:
91 ---På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,7%
99 ---I andre tilfælde 2,7%
8418 10 20 90 Udgår og erstattes af:
8418 10 20 ---I andre tilfælde:
91 ----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 1,9%
99 ----I andre tilfælde 1,9%
8418 10 80 90 Udgår og erstattes af:
8418 10 80 ---I andre tilfælde:
91 ----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 1,9%
99 ----I andre tilfælde 1,9%
8418 21 10 00 Udgår og erstattes af:
8418 21 10 ---Med rumindhold over 340 liter:
10 ----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 1,5%
90 ----I andre tilfælde 1,5%
8418 21 51 00 Udgår og erstattes af:
8418 21 51 ----Bordmodeller:
10 -----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,5%
90 -----I andre tilfælde 2,5%
8418 21 59 00 Udgår og erstattes af:
8418 21 59 ----Indbygningsmodeller:
10 -----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 1,9%
90 -----I andre tilfælde 1,9%
8418 21 91 00 Udgår og erstattes af:
8418 21 91 -----250 liter og derunder:
10 ------På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,5%
90 ------I andre tilfælde 2,5%
8418 21 99 00 Udgår og erstattes af:
8418 21 99 -----Over 250 liter, men ikke over 340 liter:
10 ------På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 1,9%
90 ------I andre tilfælde 1,9%
8418 29 00 00 Udgår og erstattes af:
8418 29 00 --I andre tilfælde:
10 ---På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
90 ---I andre tilfælde 2,2%
8418 30 20 90 Udgår og erstattes af:
8418 30 20 ---I andre tilfælde:
91 ----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
99 ----I andre tilfælde 2,2%
8418 30 80 90 Udgår og erstattes af:
8418 30 80 ---I andre tilfælde:
91 ----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
99 ----I andre tilfælde 2,2%
8418 40 20 90 Udgår og erstattes af:
8418 40 20 ---I andre tilfælde:
91 ----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
99 ----I andre tilfælde 2,2%
8418 40 80 90 Udgår og erstattes af:
8418 40 80 ---I andre tilfælde:
91 ----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
99 ----I andre tilfælde 2,2%
8418 61 00 90 Udgår og erstattes af:
8418 61 00 ---I andre tilfælde:
91 ----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
99 ----I andre tilfælde 2,2%
8418 99 10 50-90 Udgår og erstattes af:
8418 99 10 ----I andre tilfælde:
-----Fordamper, bestående af aluminiumsfinner og en kobberrørslange, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign:
51 ------På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
59 ------I andre tilfælde 2,2%
-----Kondensator, bestående af to koncentriske kobberrør, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign:
61 ------På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
69 ------I andre tilfælde 2,2%
-----I andre tilfælde:
81 ------På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
87 ------I andre tilfælde 2,2%
8418 99 90 90 Udgår og erstattes af:
8418 99 90 ----Andre varer:
91 -----På forhånd påfyldt hydrofluorkarboner (HFC'er) 2,2%
99 -----I andre tilfælde 2,2%
06.02.2017
4407 11 90 00  Udgår og erstattes af:
4407 11 90 ---I andre tilfælde:
10 ----Slebet 0
90 ----I andre tilfælde 0
4407 12 90 00 Udgår og erstattes af:
4407 12 90 ---I andre tilfælde:
10 ----Slebet 0
90 ----I andre tilfælde 0
4407 19 90 00 Udgår og erstattes af:
4407 19 90 ---I andre tilfælde:
10 ----Slebet 0
90 ----I andre tilfælde 0
11.02.2017
7312 10 81 11 Udgår
7312 10 83 11 Udgår
7312 10 85 11 Udgår
7312 10 89 11 Udgår
7312 10 98 11 Udgår
18.02.2017
7304 11 00 10-90 Udgår og erstattes af:
7304 11 00 --Af rustfrit stål:
---Afsendt fra Indien:
11 ----Med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder og med
en kulstofværdi på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser
foretaget af International Institute of Welding
0
19 ----I andre tilfælde 0
---I andre tilfælde:
91 ----Med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder og med
en kulstofværdi på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser
foretaget af International Institute of Welding
0
99 ----I andre tilfælde 0
7304 22 00 20-80 Udgår og erstattes af:
7304 22 00 --Borerør af rustfrit stål:
---Afsendt fra Indien:
21 ----Med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder og med en kulstofværdi på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser foretaget af International Institute of Welding 0
29 ----I andre tilfælde 0
---I andre tilfælde:
81 ----Med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder og med en kulstofværdi på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser foretaget af International Institute of Welding 0
89 ----I andre tilfælde 0
7304 24 00 20-80 Udgår og erstattes af:
7304 24 00 --Andre varer, af rustfrit stål:
---Afsendt fra Indien:
21 ----Med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder og med en kulstofværdi på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser foretaget af International Institute of Welding 0
29 ----I andre tilfælde 0
---I andre tilfælde:
81 ----Med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder og med en kulstofværdi på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser foretaget af International Institute of Welding 0
89 ----I andre tilfælde 0
7304 41 00 90 Udgår og erstattes af:
---I andre tilfælde:
91 ----Afsendt fra Indien 0
99 ----I andre tilfælde 0
7304 49 10 00 Udgår og erstattes af:
7304 49 10 ---Ubearbejdede lige rør med ensartet godstykkelse, udelukkende bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit eller anden godstykkelse:
91 ----Afsendt fra Indien 0
99 ----I andre tilfælde 0
7304 49 93 90 Udgår og erstattes af:
7304 49 93 -----I andre tilfælde:
91 -----Afsendt fra Indien 0
99 -----I andre tilfælde 0
7304 49 95 90 Udgår og erstattes af:
7304 49 95 -----I andre tilfælde:
91 ------Afsendt fra Indien 0
99 ------I andre tilfælde 0
7304 49 99 90 Udgår og erstattes af:
7304 49 99 -----I andre tilfælde:
91 ------Afsendt fra Indien 0
99 ------I andre tilfælde 0
7607 11 19 30 Tekst ændres til:
-----Af en tykkelse på mindst 0,007 mm og mindre end 0,008 mm, også udglødet, til brug som husholdningsfolie af aluminium
40 Tekst ændres til:
-----Af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, i ruller af en bredde på over 650 mm, også udglødet, til brug som husholdningsfolie af aluminium
50 Tekst ændres til:
-----Af en tykkelse på over 0,018 mm og mindre end 0,021 mm, også udglødet, til brug som husholdningsfolie af aluminium
60 -----Til anden brug
- Af en tykkelse på 0,007 mm og derover, men under 0,008 mm, også udglødet, eller
- Af en tykkelse på 0,008 mm og derover, men ikke over 0,018 mm, i ruller af bredde over 650 mm, også udglødet, eller
- Af en tykkelse på over 0,018 mm, men under 0,021 mm, også udglødet
7,5%
7607 11 19 95 Udgår og erstattes af:
7607 11 19 93 -----I andre tilfælde 7,5%
7607 11 90 45 Tekst ændres til:
-----Af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, i ruller af en vægt på over 10 kg, også udglødet, når de præsenteres med mindst to lag, til brug som husholdningsfolie af aluminium
47 -----Af en tykkelse på 0,021 mm og derover, men ikke over 0,045 mm, i ruller af vægt over 10 kg, også udglødet, ved mindst to lag, til anden brug 7,5%
55 Udgår og erstattes af:
57 -----Andre varer 7,5%
80 Tekst ændres til:
-----Af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, i ruller af en vægt på over 10 kg, også udglødet, når de præsenteres med mindst to lag, til brug som husholdningsfolie af aluminium
82 -----Af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, i ruller af en vægt på over 10 kg, også udglødet, når de præsenteres med mindst to lag, til anden brug 7,5%
7607 11 90 85 Udgår og erstattes af:
7607 11 90 87 -----Andre varer 7,5%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2017) som forventes udsendt ultimo marts 2017.