Dato for udgivelse
28 Feb 2017 07:56
Til
Virksomheder registreret for registreringsafgift og andre virksomheder, som anmelder køretøjer til eksport.
Sagsnummer
17-0553243
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Fra den 1. marts 2017 ophæves det obligatoriske udvidede registreringssyn (toldsyn).


Fra den 1. marts 2017 ophæves det obligatoriske udvidede registreringssyn (toldsyn), jf. nyhedsbrev af 1. november 2016.  

Udvidet registreringssyn

Et køretøj der er mere end 10 år gammelt, skal forsat til udvidet registreringssyn før anmodning om eksport mod udbetaling af eksportgodtgørelse.

For køretøjer under 10 år, kan SKAT anmode om udvidet registreringssyn hvis det skønnes nødvendigt.

Reglerne om udvidet registreringssyn, står i registreringsafgiftsloven § 7C. 

Besigtigelse

SKAT kan til enhver tid indkalde et køretøj til besigtigelse, jf. registreringsafgiftslovens § 25.