Årsopgørelsen viser nogle informationer automatisk. For eksempel fra din danske arbejdsgiver og fra banken i Danmark, men der er nogen oplysninger, du selv har ansvaret for. Vi vil gerne fremhæve tre ting, som ofte forekommer, når du bor i Sverige og arbejder i Danmark:

Kørselsfradrag

Fradrag for kørsel (befordring) mellem hjem og arbejde.

Du skal bruge tre oplysninger for at beregne fradraget, så du kan ændre beløbet, som vi har beregnet, hvis det er forkert.

  1. Antal dage hvor du var på arbejde i Danmark.
  2. Antal kilometer pr. dag.
  3. Brofradrag eller færgefradrag.

Læs mere om kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Grænsegængerreglen

En særlig skatteordning for pendlere

Reglen er for dig, som mindst tjener 75 % i Danmark og gerne vil have fradrag for renteudgifter osv.

Læs mere om grænsegængerreglen på skat.dk.

Renteudgifter

Hvis du kan bruge grænsegængerreglen, har du mulighed for at fratrække renteudgifter.

Det gælder dine betalte renteudgifter af dansk såvel som af udenlandsk gæld, omregnet til danske kroner.

Du skal omregne de svenske renteudgifter til danske kroner, for din egen andel af lånet, som du hæfter for.

Fradragsbeløbet = Svensk renteudgift x kurs / 100.
Kursen var i gennemsnit 70,52 i 2019.
Kursen oplyses her på siden hvert år i januar.

Der er flere forskellige rubrikker til renteudgifter, opdelt efter typer som boliglån, forbrugslån, studielån osv.

Du kan se mere på skat.dk/skatoresund.