Hvis 75 %-betingelsen er opfyldt, kan du vælge om der skal ske beskatning efter kildeskattelovens afsnit I A som grænsegænger eller ej.

Hvis du kan og vil vælge grænsegængerreglen, skal du oplyse dit valg til Skattestyrelsen. Det kan du gøre via TastSelv eller ved at sende oplysning om det på blanket 04.031.

Du kan omgøre dit valg. For eksempel hvis du har glemt et rentefradrag, som du nu gerne vil have på årsopgørelsen osv. Hvis du vil omgøre dit valg af grænsegængerreglen, skal Skattestyrelsen modtage oplysning om det senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Se KSL § 5 D, stk. 2. Det kan du gøre via TastSelv eller ved at sende et oplysningsskema (tidligere selvangivelse) på blanket 04.031.

Samme frist den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb gælder, hvis du ønsker en skatteberegning ændret til eller fra helårsomregning med personfradrag efter personskattelovens § 10, stk. 6.

Bemærk. Efter udløbet af fristen kan en ændring af valget eventuelt ske efter reglerne om ændring af et valg i oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) efter skatteforvaltningsloven § 30. Efter denne bestemmelse kan Skattestyrelsen tillade, at du ændrer dit valg, hvis Skattestyrelsen har foretaget en ændring af en ansættelse af indkomstskat, som har betydning for valget. Det er en betingelse, at valget i oplysningsskemaet har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser som følge af Skattestyrelsens ændring af ansættelsen.