Dato for udgivelse
21 Feb 2017 14:32
Til
Importører mv.
Sagsnummer
08-119271
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1331/2011 på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/272 offentliggjort i EU-tidende L 40 af 17. februar 2017 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1331/2011 på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7304 11 00 11, 7304 11 00 19, 7304 22 00 21, 7304 22 00 29, 7304 24 00 21, 7304 24 00 29, 7304 41 00 91, 7304 49 10 91, 7304 49 93 91, 7304 49 95 91, 7304 49 99 91 og 7304 90 00 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import afsendt fra Indien (IN), uanset om varen er afsendt fra Indien eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2017/272.

Forordningen trådte i kraft den 18. februar 2017.