Dato for udgivelse
21 Feb 2017 12:45
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-075737
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse let ændrede typer folie af aluminium.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU 2017/271 offentliggjort i EU-tidende L 40 af 17. februar 2017 udvidet den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 på importen af visse typer folie af aluminium (toldtariffens pos. 7607 11 19 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse let ændrede typer folie af aluminium (toldtariffens pos. 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50, 7607 11 90 45 og 7607 11 90 80).

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/865.

For så vidt angår udvidelse af forordning henvises til teksten i (EU) 2017/271.

Forordningen trådte i kraft den 18. februar 2017.